phone, phone, contact, telephone, support, call

052-2251666

Instagram
ייבוא האתרוגים ממרוקו אינו עניין של מה בכך, מאחר ואין יחסי מסחר בין ישראל למדינת מרוקו מטעמים פוליטיים, נדרש ידע מתאים בכדי להצליח ולהכניס את האתרוגים ממרוקו לישראל בדרכים חוקיות המקובלות על שלטונות מדינת ישראל ומרוקו.
הדקל רכשה לעצמה את הידע כיצד לבצע ייבוא אתרוגים מורכב מסוג זה, כל זאת על מנת לזכות יהודים במצוות נטילת אתרוג מרוקאי מהודר בישראל.

להדקל קשר הדוק וארוך שנים עם מגדלי מטעי אתרוגים במרוקו, קשר זה מאפשר להדקל ייבוא אתרוגים מהודרים ואיכותיים.

לאתרוג המרוקאי יתרונות רבים: 
  1. האתרוג המרוקאי של "הדקל" איננו מורכב (עניין הלכתי של כשרות) הוא נמצא תחת השגחה של התאחדות הרבנים ארה"ב וקנדה.
  2. האתרוג המרוקאי מאוד מבוקש לקהילות עולי מרוקו עקב חיבורו למסורת.
  3. צורתו ומופעו של האתרוג המרוקאי יפה ומיוחדת.

האתרוגים המרוקאים אותם המייבאת הדקל גדלים אצל המגדלים הכפריים העתיקים במרוקו.

נציגי הדקל ערכו סיור מעמיק באיזורי הגידול הכפריים במרוקו על מנת להביא לארץ מוצר מהודר כשר ואיכותי.

 

ייבוא אתרוגים ממרוקו

תעודת פיטו
(תעודת בריאות של משרד החקלאות המרוקאי עבור האתרוגים)

לחץ להגדלה

גידול ושיווק לארץ ולחו"ל
גידול אריזה הובלה ושתילה 
לנוי ולפרי- לחקלאים, מוסדות ומועצות
ייבוא ושיווק של אתרוגים מרוקאים
לרשתות מזון ולסיטונאים
כשרות מהודרת
מגוון אבקות להזרעה
של שדות
 

צרו איתנו קשר