phone, phone, contact, telephone, support, call

052-2251666

Instagram
טיפולים ואחזקה במטע תמרים הוא עסק למקצוענים בלבד, עסק שדורש ניסיון של שנים רבות, כל זאת על מנת  שהתוצרת הסופית של התמרים תצא איכותית ומניבה.

חשוב לדעת, שתחזוק של מטעי תמר מתחלק לכמה עונות של השנה עד לגדיד (קטיף) הסופי.
שלב ראשון דורש כמובן תחזוקה שוטפת, שהוא ההשקיה, ההשקיה צריכה להיות מאוזנת ובזמנים מוגדרים מראש ומותאמים לעונה. עוד שלב בתחזוקה השוטפת הינו הדישון של המטע ושל העצים, על מנת לספק לאדמה את החומרים המזינים הדרושים להתפתחות העץ ולהתפתחות הפרי.

שלב נוסף בתחזוקה השוטפת ,הוא ממעקב אחרי מזיקים ומיני חרקים העלולים לפגום בפרי, בדיקת נראות של מחלות העלולות להוות סיכון לפרי התמר,כמו כן, חשוב לדאוג לכיסוח של העשבים השוטים הצומחים בדרך טבעית במטע, בעשביית המטע מתפתחים  מזיקים או מחלות העלולות לפגוע בעצים ובפרי. בנוסף  לגרום לצריכת משאבים כמו מים או דשן היכולים לגרוע מאפקטיביות האדמה.

קיוץ
מחודשים פברואר מרץ ישנו את ההליך שנקרא ה"קיוץ", הקיוץ זהו התהליך של סילוק הקוצים מהעץ.
לאחר מכן ישנם את פרחי העץ שדרוש להם "האבקה" על מנת ליצור את הפרי, את ה"האבקה" עושים בסופו של כל חורף ומייד עם תחילתו של האביב, בסביבות החודשים אפריל מאי.

דילול
באמצע האביב בחודשים מאי יוני מתבצע "דילול" הפרי, כלומר מדללים את הכמות של הפירות על האשכול, זאת על מנת לצמצם את התחרותיות של הפירות על משאבים של מים וחומרי תזונה... כל זאת על מנת ליצור פרי גדול עסיסי בריא ואיכותי.

קשירה
לאחר הדילול יש לקשור את אשכולות הפרי לענפי העץ על מנת למנוע שבירת ידות האשכול.

עטיפה
עבודת העטיפה מתבצעת רק בזנים היבשים ולאחר תחילת הבחלת הפרי, פעולת העטיפה נעשית ע"י עטיפת הפרי בשקי רשת על מנת למנוע חדירת מזיקים ובכך להמנע מריסוסים מיותרים וכמו כן למנוע פגיעה של בעלי חיים כגון ציפורים.

גדיד
לאחר הכל נעשה ה"גדיד", הגדיד זהו השלב של הורדה ואיסוף פרי התמר, עבודת הגדיד מתבצעת עם תום הקיץ, בין החודשים בין ספטמבר לנובמבר.
 
ולאחר כל זאת התוצרת החקלאית עוברת לאריזה ומשלוח.

טיפול ואחזקה במטעי תמרים

 

צרו איתנו קשר