phone, phone, contact, telephone, support, call

052-2251666

Instagram
נטיעה

העצים מגיעים אליך מוכנים לנטיעה לאחר שעברו טיפול וריסוס מתאים נגד מזיקים ופטריות.
הדקלים ייטעו במקום בו ישנה אדמה מתאימה לגידול צמחים ( לא סלעים ופסולת או אדמה עם חומרים ומינרלים אשר יזיקו ויפגעו בהתפתחות העץ).

יש להכין בור בגודל מטר וחצי על מטר וחצי ומטר וחצי עומק, מומלץ למלא את תחתית הבור בחול מתוק לפחות 20 ס"מ גובה.
יש להכניס את העץ לתוך הבור בעזרת המנוף אשר מגיע עם העצים ולכסות בעזרת מחפרון באדמה נקייה. (מומלץ למלא את הבור עד חציו במים לפני הנטיעה).

כיסויי הבור יהיה עד לכיסויי כללי של השורשים, אין להדק את האדמה סביב העץ בשום אופן.

השקיה

יש להשקות את העץ בשלושת הימים הראשונים פעם ביום כך שכל האדמה סביבו תהיה רטובה היטב.
לאחר שלושת הימים הראשונים יש לעשות הפוגה של 10 ימים עד שבועיים (בהתאם למזג האוויר), לאחר מכן יש להשקותו אחת לשבוע בכמות של 300 ליטר מומלץ לחלק את ההשקיה לפעמיים בשבוע כל פעם  150 ליטר. (חשוב לדעת כי חוסר מים בתמרים מועתקים עדיף על עודף מים), לאחר תחילת עונת הגשמים ובמידה ואין הפוגות גדולות וימים חמים בניהם יש להפסיק את ההשקיה.

לאחר שנה מיום הנטיעה שניתן לראות בברור כי העץ ניקלט יש להשקותו בכמות שבועית כוללת של 350 ליטר.
במקרים שהעץ נימצא בסביבה של גינון או דשא ומקבל מים מהסביבה אין צורך להשקותו כלל.
 
ריסוסים והדברה

רצויי להימנע מריסוסים בסביבת העץ בשנה הראשונה של הנטיעה כמו כן לא לרסס בחומרים מונעי נביטה או מעקרים למיניהם לפני הנטיעה.

העץ מקבל את כל הריסוסים והטיפולים המתאימים על מנת להקל את הקליטה ונגד מחלות ופיטריות, בכל מקרה של בעיות חודשיים עד 4 חודשים מיום הנטיעה יש ליצור קשר עם חברתנו ולקבל הנחיות מפורטות לטיפול בהתאם לבעיות בשטח.

הוראות לשתילת עצי תמר

 

צרו איתנו קשר